Kurzy pro dospělé

Studentům středních škol a dospělým nabízíme Callanovu metodu. Efektivní způsob, jak se naučit mluvit anglicky až 4x rychleji oproti běžným metodám.

Callanova metoda je tzv. přímá metoda, kterou je možné vyučovat bez překládání – student vyvozuje, co se říká. Přímá metoda se jí říká proto, že student se učí myslet a mluvit přímo v cizím jazyce. Tímto způsobem se jazyk učí děti.

Jedním z nejdůležitějších aspektů výuky jazyka je opakování. Učit se jazyk vyžaduje rozvinutí rychlých reflexů, které je možné získat pouze neustálým opakováním až do chvíle, kdy se činnost zautomatizuje. V průběhu hodiny je student maximálně zapojen, tempo výuky je vysoké a výsledky přicházejí brzy.

Jednotlivé stránky na sebe logicky navazují a stejně tak i jednotlivé úrovně. Pro úroveň 2 je nutné zvládnutí úrovně 1 atd., jinak se pokrok zpomalí. Úspěch nás motivuje k dalšímu úspěchu.

Lekce probíhají 1x týdně po dobu 2x50minut. Zájemci se mohou zúčastnit ukázkové hodiny zdarma.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY

Lekce pro jednotlivce probíhají ráno a dopoledne. Délka lekce a počet lekcí za týden závisí na dohodě se studentem. I při individuální výuce je použita Callanova metoda, kterou je možno doplnit o další tématické okruhy.

09_jitka_callan04_jitka_callan03_jitka_callan