Kurzy pro děti

BBSKurzy angličtiny pro děti a náctileté jsou vyučovány certifikovanou metodou Helen Doron English, která byla vyvinuta britskou lingvistkou Helen Doron pro věkové skupiny od 3 měsíců do 19 let.

Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce vašeho dítěte.

U nejmenších dětí jde o imitaci učení se mateřskému jazyku, což je založeno na pravidelném každodenním poslechu nahrávek namluvených a nazpívanými rodilými mluvčími. Teenagerům je na míru šitý kurz, v němž najdou skvělé písničky a gramatiku se učí způsobem jako nikde jinde.

Výuka probíhá jednou týdně v příjemném prostoru učebny vybavené kobercem a je celá vedena v anglickém jazyce. Ve skupině je 4 až 8 dětí, tudíž je zajištěn individuální přístup a zapojení každého jednotlivce. Rodiče dětí do věku 4 let se výuky aktivně účastní.

Ve výuce uplatňujeme princip pozitivní motivace a oceňujeme každou snahu dítěte. Další zásadou naší specifické prožitkové výuky je stimulace všech smyslů a zapojování obou mozkových hemisfér. V naší angličtině nesedíme celou hodinu u stolu, sedavé aktivity se střídají s pohybovými, hravými a dramatickými. Nedílnou součástí každé písničky je její neverbální vyjádření pohybem a gesty.

Angličtina je představována v kontextu. Jak v kontextu vět, tak v kontextu kultury zemí, kde je angličtina mateřštinou. Děti se neučí drilováním, cílem je, aby pochopily význam výrazů dříve, než se naučí celek písničky či básničky. Učení novému jazyku je hravé a prožitkové, nicméně přináší výsledky, které si studenti od 8 let mohou ověřit složením zkoušek Cambridge ESOL.

Více informací o metodě na www.helendoron.cz.

Naše škola nabízí výuku všech kurzů pro začátečníky a dalších až 10 návazných kurzů.

Baby’s Best Start            3 měsíce – 12 měsíců

It’s a Baby Dragon          1,5 – 3 roky

Fun With Flupe                4 – 5 let

Jump With Joey               6 – 8 let

More Jump With Joey     7 – 9 let

Polly Reads and Writes     8-9 let

PAUL WARD’S WORLD         10 – 12 let

TEEN TALENT                        13 – 15 let

pwwweb